29 July 2007

randomize #3

extras almanah flacara '72


3 lei (republica populara romania, 1963)


macheta casa poporului 1984 (magazin istoric nr. 210)


bucureştiul in anii socialismului: Casa Republicii (machetă), impunătorul edificiu a carui construcţie se înscrie în cadrul unui amplu program de înnoire a Capitalei României, iniţiat de conducătorul partidului şi statului nostru, preşedintele Nicolae Ceauşescu. Lucrările monumentalei clădiri şi ale Bulevardului Victoria Socialismului care, alături de celelalte edificii prevazute în amplul plan edilitar, vor completa în mod organic, armonios, ca un corolar, întreaga activitate de constructie şi sistematizare desfăşurata în anii socialismului in Bucureşti si in întreaga tara, au fost inaugurate în ziua de 25 iunie 1984. La temelia Casei Republicii a fost aşezat un cilindru de oţel inoxidabil în care a fost introdus un pergament cu stema Republicii Socialiste România, încadrată de drapelele ţarii şi partidului. Pergamentul, semnat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi de tovarăşa Elena Ceauşescu, are înscrise cu litere de aur cuvintele: "Astăzi, 25 iunie 1984, în al patruzecilea an al aniversarii revolutiei de eliberare socială şi natională, de dezvoltare liberă şi independentă a României, am inaugurat lucrările de constructie la Casa Republicii şi Bulevardul Victoria Socialismului, măreţe şi luminoase ctitorii ale acestei epoci de adânci transformări înnoitoare, construcţii monumentale ce vor dăinui peste veacuri, ca o impresionantă mărturie a voinţei locuitorilor Bucureştiului, a întregului popor român, de a conferi demnitate şi măreţie Capitalei ţării, patriei noastre socialiste".

No comments: